1111111111
34100 м. Дубровиця, Рівненська область, вул. Воробинська, 16, тел. (03658) 2-03-24, факс (03658) 2-03-08 E-mail: dubrrda@gmail.com, dubr@dubrrda.gov.ua
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Вишивають ексклюзивну карту району (відео)

Вишивають ексклюзивну карту району (відео)

30 травня 2019
//
На телеканалі "Рівне - 1" показали як на Дубровиччині вишивають на полотні ЕКСКЛЮЗИВНУ КАРТУ РАЙОНУ.  
Архів новин Авторизація
«    Серпень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

7

Написав admin
//
19 грудня 2013
//
//
Всё что стоит знать о Таиланде читайте на othai.ru, а так же о путешетвиях. Если желаете что то скачать, то ищите тут cashwarez.ru. На сайте neowar.ru много интересного.

Додаток

до рішення районної ради

від 28 лютого 2011 р. № 51

СТАТУТ

Комунального закладу

«Дубровицький історико-етнографічний музей»

Дубровицької районної ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад Дубровицької районної ради – Дубровицький історико - етнографічний музей, в подальшому - Музей, є правонаступником Дубровицького районного краєзнавчого музею створеного Дубровицькою районною державною адміністрацією у 1999 році на базі приміщення та експонатів музею Дубровицького збройного повстання.

1.2. Музей знаходиться в спільній власності територіальних громад Дубровицького району та підпорядковується відділу культури і туризму Дубровицької районної державної адміністрації.

1.3. Музей у своїй діяльності керується: Законодавством України про культуру, Законом України «Про музеї та музейну справу», Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», іншими актами чинного законодавства, рішеннями Дубровицької районної ради і розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами відділу культури і туризму райдержадміністрації, а також цим Статутом.

1.4. Основним завданням музею є створення науково-обгрунтованих високохудожніх композицій та виставок на історичні, природоохоронні та краєзнавчі теми, що сприяє відродженню національної та духовної культури, формуванню високих естетичних смаків народу, задоволенню потреб і організації відпочинку населення.

1.5. Музей має штамп, круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити.

1.6. Юридична адреса музею : 34100 м.Дубровиця, вул.Миру,16.

2.ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

2.1. Музей - це культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток історії, природи, матеріальної та духовної культури, залучення громадян до збереження надбань національної та світової історико-культурної спадщини.

2.2. Основними напрямками діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних фондів, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам’ятко-охоронна робота.

2.3. Музей забезпечує та сприяє розвитку музейної справи в районі.

2.4. У відповідності з профілем і завданнями музей проводить наступну за змістом і формами діяльність :

- вивчає процеси економічного, політичного і культурного розвитку краю з найдавніших часів до наших днів;

- вивчає фонди музею, як першоджерело про край, залучає експертів для встановлення їх наукової, історичної і художньої цінності;

- музей координує науково-дослідну роботу з іншими науковими закладами і може при наявності асигнувань запрошувати до проведення науково-дослідної роботи за договорами спеціалістів відповідного профілю.

2.5.Музей створює експозиції та науково відпрацьовані колекції, використовуючи нові досягнення науки, а також методичні положення, прийняті сучасним музеєзнавством.

2.6. Музей розробляє тематико-експозиційні плани і проекти художнього оформлення експозицій, які рецензуються і затверджуються відділом культури та туризму райдержадміністрації.

2.7. Історико-етнографічний музей на основі своїх експозицій, виставок і фондових колекцій веде масову науково-освітню роботу, основними формами якої є :

- екскурсії по експозиціях, виставках, відкритих фондових зібраннях;

- лекції, бесіди, тематика яких визначаться профілем музею;

- консультації з питань організації масових заходів;

- шкільні уроки, що проводяться в музеї.

2.8. 3 метою забезпечення високої якості масової науково-освітньої роботи музей розробляє питання методики та техніки екскурсійної роботи, проводить соціологічні дослідження. Тематика екскурсії та інших масових заходів визначається музеєм спільно з відділами культури та туризму, освіти райдержадміністрації, школами та інше.

2.9. Музей організовує обслуговування відвідувачів в найбільш вигідний для них час, з врахуванням місцевих умов. Експозиція працює, як правило, у вихідні та святкові дні. Графік роботи погоджується власником.

2.10. Для визначення запитів, інтересів та пропозицій відвідувачів музей має книгу відгуків, веде журнал відвідування і обліку, інших форм масової, наукової, освітньої роботи.

2.11. З метою популяризації своєї діяльності музей розповсюджує рекламу, плакати, листівки, оголошення про зміст і час роботи музею, виставки, видає каталоги і буклети, готує публікації в періодичну пресу, виступає на радіо.

2.12. Всі експонати,що знаходяться під охороною музею, становлять його основний фонд, який входить до складу музейного фонду України. Музей забезпечує збереженнямузейних фондів, а також створює умови для їх широкого використання.

З цією метою він здійснює:

- поточний облік фондів музею у відповідності з діючим положенням та інструкціями;

- розміщення фондів в спеціально обладнаних приміщеннях з врахуванням особливостей режиму різних категорій експонатів з точним виконанням існуючих правил;

- профілактичні міри забезпечення збереження пам’яток, які знаходяться на зберіганні в обласному краєзнавчому музеї, їх реставрації;

2.13. Музей готує до видання наукові праці і популярні видання, які відображають всі сторони діяльності музею, в т.ч. об’єкти історії, природи, каталоги музейних пам’яток тощо.

2.14. Музей може створювати виставки, що не відповідають основному завданню музею.

2.15. Музей надає платні послуги.

3. УПРАВЛІННЯ МУЗЕЄМ

3.1. Управління музеєм здійснюй директор, який призначається та звільняється з посади начальником відділу культури і туризму по контракту.

3.2. Директор музею керує всією діяльністю установи згідно з діючими законами, рішеннямирайонної ради, Статутом та інструкціями.

3.3. У відповідності до мети директор музею:

- розробляє та погоджує з відділом культури та туризму райдержадміністрації поточні, перспективні плани роботи економічного та соціального розвитку музею;

- здійснює організаційне керівництво музеєм;

- призначає та звільняє з посади працівників музею;

-забезпечує повне і своєчасне виконання планів та зобов’язань;

- представляє музей в усіх державних і громадських установах та організаціях, в суді і органах державного арбітражу.

3.4. Директору музею дозволяється по узгодженню з начальником відділу культури і туризму райдержадміністрації та профспілковою організацією встановлювати порядок та розміри преміювання працівників, виходячи з якості праці та встановленого фонду оплати праці.

3.5. Всі документи грошового, матеріально-майнового, розрахункового і предметного характеру, які служать основою для ведення бухгалтерських відомостей, підписуються директором.

3.6. Директор музею несе відповідальність за господарське ведення справи, за дотримання планової, фінансової, кошторисної, договірної і трудової дисципліни.

3.7. Трудовий колектив музею має. права і обов’язки, передбачені для трудових колективів згідно з чинним законодавством.

 

4. СТРУКТУРА МУЗЕЮ

4.1. Структура та штатний розпис музею затверджується начальником відділом культури і туризму райдержадміністрації.

 

5. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ

5.1. Музей самостійно розробляє та затверджує плани роботи, виходячи з встановлених на рік контрольних цифр, нормативів з урахуванням соціально-творчих замовлень і заключених договорів. Річний план розробляється по розділах:

- науково-дослідна та науково-збиральницька робота:

- експозиційна робота;

- фондова робота;

- науково-освітня робота;

- робота по наданню платних послуг.

5.2. При підготовці планів враховуються одержані від установ та організацій замовлення. Підготовка та проведення заходів оформляється договорами та фінансується за рахунок замовника.

5.3. Музей здійснює діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробничого процесу. З цією метою музей направляє обґрунтовані заявки на розподіл у плановому порядку матеріальних ресурсів для забезпечення роботи музею. Музей має право на самостійне придбання необхідних матеріалів.

5.4. Музей веде оперативний і статистичний облік, впроваджує передові методи і форми обліку, складає звіти по затверджених формах і подає у встановленому порядку відповідним органам.

5.5. За виконання і перевиконання виробничих та фінансових показників працівники музею заохочуються морально і матеріально.

 

6. ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЮ

 

6.1.Фінансування музею здійснюється за кошти районного бюджету через відділ культури і туризму Дубровицької районної державної адміністрації.

6.2. Додатковими джерелами фінансування є :

- плата за відвідування музею і виставок;

- кошти, отримані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музей на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;

- прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності;

- оплата за кіно- фото продукцію;

- інші джерела, втому числі валютні надходження, відповідна до законодавства України.

 

7. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ МУЗЕЮ

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (перетворення, з’єднання, розподіл) музею проводиться у відповідності до чинного законодавства.

7.2. Ліквідація музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається власником.

7.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно музею, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і направляє його власнику.

7.4 Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується відповідно до рішення районної ради.

7.5. При реорганізації музею його права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

 

Заступник голови ради Г.Шах

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)

Рівненської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 28 лютого 2011 р. №51

 

Про створення комунального

закладу Дубровицької районної ради

«Дубровицький історико-етнографічний музей»

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 року №209 «Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України діяльності Дубровицького історико-етнографічного музею, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комунальний заклад Дубровицької районної ради - «Дубровицький історико-етнографічний музей».

 

2. Затвердити Статут «Дубровицького історико-етнографічного музею» (додається).

 

3. Комунальний заклад Дубровицької районної ради - «Дубровицький історико- етнографічний музей» передати в управління Дубровицької районної державної адміністрації. •

 

4. Директору Дубровицького історико-етнографічного музею підготувати та подати державному реєстратору необхідну документацію для реєстрації закладу.

 

5. Рішення районної ради від 7 жовтня 2010 року №550 «Про затвердження Статуту «Дубровицького історико-етнографічного музею» визнати таким, що втратило чинність.

 

 

Голова ради Л.Стрибулевич

все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!