1111111111
34100 м. Дубровиця, Рівненська область, вул. Воробинська, 16, тел. (03658) 2-03-24, факс (03658) 2-03-08 E-mail: dubrrda@gmail.com, dubr@dubrrda.gov.ua
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Архів новин Авторизація
«    Жовтень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

комп

Написав admin
//
19 липня 2013
//
//
Всё что стоит знать о Таиланде читайте на othai.ru, а так же о путешетвиях. Если желаете что то скачать, то ищите тут cashwarez.ru. На сайте neowar.ru много интересного.
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник апарату Дубровицької
районної державної адміністрації

 О. Лисак
31.07.2014 року


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ комп’ютерного забезпечення, інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю апарату 
Дубровицької районної державної адміністрації

1. Відділ комп’ютерного забезпечення інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Дубровицької районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації для впровадження новітніх інформаційних технологій, розвитку інфраструктури інформатизації, організації впровадження комплексів програмного забезпечення та баз даних в районній державній адміністрації, реалізації в районі державної політики у сфері інформатизації, забезпечує реалізацію політики держави в галузі суспільно-політичних відносин і з питань комунікацій з громадськістю, та з питань інформаційної діяльності, координує дану роботу в управліннях, відділах та службах райдержадміністрації, та підпорядкований голові районної державної адміністрації або, за його дорученням, заступнику голови чи керівнику апарату, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом райдержадміністрації і цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є забезпечення проведення державної політики у сфері інформатизації та інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю на території району, визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів інформатизації, координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо питань інформаційно-комп`ютерного забезпечення, впровадження комп`ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз і банків даних на основі сучасних інформаційних технологій.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)Організовує в установленому порядку збір, прийом-передачу та первинну обробки інформації у електронному форматі, необхідну для забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;
2)Створює нові інформаційні ресурси та впорядковує доступ до них;
3)Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань інформатизації;
4)Підтримує у належному стані функціонування парку комп`ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення районної державної адміністрації;
5)Організовує роботу та контроль за станом технічного захисту інформації в райдержадміністрації;
6)Виконує обов`язки єдиного представника Замовника - районної державної адміністрації з питань придбання, встановлення та супроводження у процесі експлуатації комп`ютерної й мережевої техніки, периферійного обладнання, програмного забезпечення в районній державній адміністрації;
7)Разом з сектором з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації вирішує питання створення інфраструктури захисту інформації в райдержадміністрації, забезпечення її функціонування та розвиток;
8)Забезпечує програмно-технічний супровід веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет, відеоконференцій, відеонарад, що проводяться облдержадміністрацією та керівництвом райдержадміністрації.
9)Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, здійснює контроль за їх реалізацією.
10)Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
11)Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з інсти­тутами громадянського суспільства з питань, що належать до його компе­тенції.
12)Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території району, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації.
13)Готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в районі та подає їх обласній державній адміністрації.
14)Забезпечує моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в регіоні.
15)Готує пропозиції щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем району.
16)Готує пропозиції щодо здійснення районною державною адміністра­цією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у районі.
17)Готує пропозиції щодо залучення районною державною адміністра­цією інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації дер­жавної та регіональної політики.
18)Організовує з іншими структурними підрозділами районної дер­жавної адміністрації публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства.
19)Забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії струк­турних підрозділів районної державної адміністрації з представниками інсти­тутів громадянського суспільства.
20)Забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.
21)Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень.
22)Координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності.
23)Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.
24)Готує пропозиції щодо підтримки інститутів громадянського суспільства соціально значущих громадських ініціатив у районі.
25)Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.
26)Забезпечує вивчення та узагальнення громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, передбачає можливі наслідки прийнятих соціальних і політичних рішень.
27)Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації та інших консультативно-дорадчих органів, які діють на підставі розпоряджень голови районної державної адмі­ністрації та належать до компетенції відділу.
28)Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в уста­новленому порядку із залученням інших структурних підрозділів районної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.
29)Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підроз­ділам районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
30)Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції.
31)Організовує розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.
32)Забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації і видавничої справи.
33)Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.
34)Проводить в установленому чинним законодавством порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції відділу вносить пропозиції щодо вдосконалення питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи.
35)Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інфор­маційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.
36)Забезпечує оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного та культурного розвитку району, діяльність районної державної адміністрації у комунальних засобах масової інформації.
37)Взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевими друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали тощо.
38)Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керів­ництва районної державної адміністрації в засіданнях, «круглих столах», «гарячих лініях», готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали.
39)Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури, видавничої сфери.
40)Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консульта­ційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.
41)Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.
42)Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюднення інформацій про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району.
43)Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції, для представників засобів масової інформації та видавництв.
44)Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
45)Здійснює керівництво прес-службою адміністрації.
46)Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що належать до його компетенції.
47)Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.
48)Здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ для здійснення завдань, що визначені, має право:

1)Одержувати в установленому порядку від інших структурних під­розділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
2)Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни­ками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).
3)Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
4)Брати участь, як представник районної державної адміністрації, в підготовці договорів щодо придбання засобів обчислювальної техніки, розробки проектів створення інформаційних систем, взаємообміну інформацією з використанням комп`ютерних телекомунікаційних мереж передачі даних і організовувати роботу по їх реалізації.
5)Формувати замовлення, опрацьовувати контракти на здійснення необхідних для виконання завдань, закупок програмно-технічних засобів і розхідних матеріалів.
6)Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами Інтернет, спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
7)Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у встановленому законодавством порядку.

7. Начальник відділу:

1)Здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
2)Планує роботу відділу та забезпечує його виконання.
3)Здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту роботи райдержадміністрації, Положення про апарат райдержадміністрації, виконанням функціональних обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
4)Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу.
5)Організовує підготовку і надання необхідних інформаційно-довідкових матеріалів відповідним підрозділам облдержадміністрації.

 Начальник відділу може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього розпорядчими актами голови та керівника апарату райдержадміністрації. 
 На період відсутності начальника відділу (відпустка, хвороба тощо) його обов`язки виконує один з головних спеціалістів відділу. 


Начальник відділуС.Воробйов

все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!