1111111111
34100 м. Дубровиця, Рівненська область, вул. Воробинська, 16, тел. (03658) 2-03-24, факс (03658) 2-03-08 E-mail: dubrrda@gmail.com, dubr@dubrrda.gov.ua
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Архів новин Авторизація
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

юр

Написав admin
//
19 липня 2013
//
//
Всё что стоит знать о Таиланде читайте на othai.ru, а так же о путешетвиях. Если желаете что то скачать, то ищите тут cashwarez.ru. На сайте neowar.ru много интересного.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Дубровицької районної

державної адміністрації

09.02.2009 №40

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор

апарату Дубровицької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення:

1.1. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації (надалі - Сектор) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації для правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування з правових питань, також спрямування роботи правоохоронних органів, інших органів державної виконавчої влади і управління що мають контрольні повноваження, та органів місцевого самоврядування на підвищення ефективності їх діяльності і взаємодії в сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактиці правопорушень, зміцненні законності і правопорядку.

1.2. Сектор підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими актами, які регламентують роботу райдержадміністрації.

1.4. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

1.5. На посаду головного спеціаліста Сектору призначається особа з вищою юридичною особою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менше як три роки або за фахом в інших сферах не менше як чотири роки.

1.5. На посаду провідного спеціаліста призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом не менш як два роки.

З питань організації та проведення правової роботи Сектор керується актами Міністерства юстиції України.

 

ІІ. Основні завдання та функції сектору:

2.1. Основним завданням Сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та виконання вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, представлення інтересів райдержадміністрації в судах. А також, спрямування роботи правоохоронних органів, інших органів державної виконавчої влади і управління, що мають контрольні повноваження, та органів місцевого самоврядування на підвищення ефективності їх діяльності і взаємодії в сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактиці правопорушень, зміцненні законності і правопорядку.

2.2.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпечені реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні райдержадміністрації в судах;

- розробляє та бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

- перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, доручень, наказів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень, доручень, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджуються Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень, доручень, наказів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

- вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію;

- разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх у встановленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

- здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу;

- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечені захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених порушень та бере участь в організації в роботі з відшкодування збитків;

- подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, на підприємствах, що належать до сфери управління райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усуненні недоліків у правовому забезпечені діяльності райдержадміністрації;

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

- визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби райдержадміністрації та підприємств, що належать до сфери її управління, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням керівництва розглядає звернення громадян та запити народних депутатів України;

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації;

- спільно з правоохороними та контролюючими органами взаємодіє в питаннях запобігання злочинності і правопорушенням;

- здійснює збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з питань боротьби зі злочинністю та корупцією, забезпечує інформування голови райдержадміністрації та органів державної виконавчої влади вищого рівня про стан боротьби зі злочинністю та корупцією на території району і вносить пропозиції щодо його поліпшення;

- бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування;

- сприяє поліпшенню кадрового та матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та контролюючих органів району;

- контролює виконання законодавчих актів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, профілактики правопорушень та інших питань правоохоронного спрямування;

- здійснює організаційне забезпечення виконання заходів спрямованих на протидію корупції в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- організовує висвітлення в засобах масової інформації діяльності державних та правоохоронних органів щодо виконання ними програм та заходів спрямованих на боротьбу зі злочинністю, її організованими формами та корупцією і координує роботу комунальних засобів масової інформації з цих питань;

- організовує проведення нарад з працівниками правоохоронних і контролюючих органів по питаннях боротьби зі злочинністю та корупцією.

 

ІІІ. Права, обов’язки, відповідальність:

3.1. Сектор має право:

- перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації та підприємствами, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів, і підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору.

- залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень та доручень, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань;

- інформувати голову райдержадміністрації про покладення на Сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Сектору необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- за дорученням керівництва проводити перевірки стану виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, запобігання злочинності і корупції;

- вносити пропозиції про вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб за неналежне виконання ними законодавчих актів про боротьбу зі злочинністю і корупцією;

- залучати працівників правоохоронних і контролюючих органів до підготовки нарад та колегій при райдержадміністрації, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів нормативного характеру, що приймаються на реалізацію заходів спрямованих на запобігання злочинності і корупції, одержувати для цього необхідну інформацію від установ, організацій та підприємств усіх форм власності та підпорядкування.

3.2. Працівники Сектору для належної роботи та підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

3.3. Завідувач Сектору:

- забезпечує виконання завдань покладених на юридичну службу;

- здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- подає пропозиції голові райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Сектору їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

 

ІV. Заключні положення:

4.1. Покладання на Сектор обов’язків, які не стосуються правового забезпечення роботи райдержадміністрації та питань, щодо співпраці з правоохоронними органами - не допускається.

4.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків працівників Сектору є складовою апарату райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації               О.Лисак

все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!