1111111111
34100 м. Дубровиця, Рівненська область, вул. Воробинська, 16, тел. (03658) 2-03-24, факс (03658) 2-03-08 E-mail: dubrrda@gmail.com, dubr@dubrrda.gov.ua
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Архів новин Авторизація
«    Січень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Апарат РДА

Написав admin
//
19 липня 2013
//
//
Всё что стоит знать о Таиланде читайте на othai.ru, а так же о путешетвиях. Если желаете что то скачать, то ищите тут cashwarez.ru. На сайте neowar.ru много интересного.

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     розпорядження голови

                                                                                     Дубровицької районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                     28.07.2006 №248

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Дубровицької районної державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації /далі – апарат/ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється її головою в межах виділених бюджетних коштів.
2. Апарат в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, прийнятими в межах наданих йому повноважень, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги міськсільвиконкомам та органам місцевого самоврядування.
4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:
- опрацьовує та подає голові райдержадміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;
- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;
- аналізує рішення міськсільвиконкомів, накази керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, а також при необхідності акти підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень, незалежно від форм власності, на відповідність чинному законодавству;
- при необхідності готує подання голови райдержадміністрації до суду щодо скасування рішень міськсільвиконкомів, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або як такі, які є недоцільними, неекономічними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами роботи;
- сприяє матеріально-технічному забезпеченню виборів та референдумів;
- координує за дорученням голови райдержадміністрації діяльність відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації по взаємодії з правоохоронними органами, контролює роботу, спрямовану на запобігання і припинення корупційних діянь;
- здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням вимог Законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань державної служби та боротьби з корупцією на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
- забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з облдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади, районною радою;
- проводить за дорученням голови райдержадміністрації перевірки, діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування в межах і порядку, встановлених законодавством;
- опрацьовує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;
- вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та міськсільвиконкомів, надає їм необхідну допомогу з питань, що належить до компетенції апарату;
- забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в райдержадміністрації, міськсільвиконкомах і організаціях, що належать до сфери їх управління. Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо їх вдосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
- забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації. Перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та міськсільвиконкомах, надає їм допомогу в організації цієї роботи;
- приймає участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері інформатизації району;
- координує діяльність підпорядкованих райдержадміністрації органів виконавчої влади з питань інформатизації;
- забезпечує впровадження в апараті райдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, баз даних з метою інформатизації діяльності всіх відділів апарату райдержадміністрації;
- забезпечує технічну готовність та електронний зв’язок з облдержадміністрацією через канали зв’язку корпоративної мережі та міжнародної мережі Інтернет;
- забезпечує облік та розгляд звернень громадян та їх об’єднань, організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, в міськсільвиконкомах, надає їм допомогу, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території району;
- розглядає за дорученням голови райдержадміністрації запити депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної і районної держадміністрацій;
- надає методичну допомогу створеним головою райдержадміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
- забезпечує відповідно до законодавства роботу з таємними документами;
- аналізує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з питань голові райдержадміністрації;
- бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень;
- у разі розгляду райдержадміністрацією питань що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, апарат повідомляє про це відповідні органи та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- сприяє розвитку міжнародного співробітництва відповідно компетенції райдержадміністрації;
- здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності райдержадміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;
- веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

5. Апарат має право:
- здійснювати організаційне забезпечення та в межах своєї компетенції проводити перевірки стану додержання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
- залучати вчених, представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян /за погодженням з їхніми керівниками/ для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
- здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності апарату регулюються регламентом, що затверджується головою райдержадміністрації.
Робота апарату та його підрозділів планується у порядку, встановленому головою райдержадміністрації.

7. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, міськсільвиконкомами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Апарат очолює керівник апарату райдержадміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією.

9. Керівник апарату:
- здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;
- забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної держадміністрацій;
- вимагає від структурних підрозділів райдержадміністрації, міськсільвиконкомів, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і звіти про виконання рішень райдержадміністрації;
- забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з облдержадміністрацією, обласною та районною радами;
- готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою райдержадміністрації та його заступниками;
- контролює в межах своєї компетенції додержання вимог Закону України «Про державну службу»;
- забезпечує формування кадрового резерву;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- затверджує положення про відділи та інші структурні підрозділи апарату;
- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації;
- організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;
- готує пропозиції щодо ефективності діяльності відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації;
- виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

10. Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

11. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

12. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату в межах виділених коштів затверджує голова райдержадміністрації.
Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату райдержадміністрації затверджується в установленому законодавством порядку.

13. Відділи та інші структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положення про відповідний відділ чи інший структурний підрозділ.

14. Керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова райдержадміністрації в установленому порядку.

 

Керівник апарату адміністрації                                                               О.Лисак

все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!