1111111111
34100 м. Дубровиця, Рівненська область, вул. Воробинська, 16, тел. (03658) 2-03-24, факс (03658) 2-03-08 E-mail: dubrrda@gmail.com, dubr@dubrrda.gov.ua
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Архів новин Авторизація
«    Січень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Регламент

Написав admin
//
19 липня 2013
//
//
Всё что стоит знать о Таиланде читайте на othai.ru, а так же о путешетвиях. Если желаете что то скачать, то ищите тут cashwarez.ru. На сайте neowar.ru много интересного.

Затверджено

розпорядження голови райдержадміністрації

від 22.11.2007 року №518

/зі змінами внесеними розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.01.2011 року № 19/

Р Е Г Л А М Е Н Т

Дубровицької районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання, механізм та порядок діяльності Дубровицької районної державної адміністрації (далі- райдержадміністрація) та її апарату.

 

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утворенимиголовою райдержадміністрації.

 

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

4. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступниками та керівником апарату райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення осіб на посаду, які затверджуються окремим розпорядженням з визначенням:

 

повноважень і функцій, закріплених за посадовою особою;

 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

 

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

 

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

 

Голова райдержадміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності виконавчих комітетів сільських та міської рад в межах повноважень, визначених законодавством.

 

5. Положення про апарат, сектор контролю, юридичний сектор, сектор оборонної, мобілізаційної та режимо-секретної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації, а також із завідувачем юридичного сектору і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Таку ж процедуру розробки і погодження положень проходять інші відділи, сектори апарату райдержадміністрації, які затверджуються керівником апарату, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації по формі, згідно з додатком 1 до цього Регламенту.

 

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної, узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату виходячи з основних напрямів державної політики.

 

8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за відповідними планами робіт відділів, секторів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, що затверджені у відповідності до пункту 6 цього Регламенту та подаються не пізніше ніж за тиждень до початку періоду, на який формується план. Пропозиції керівництва райдержадміністрації до планів подаються до 20 числа місяця, який передує кварталу або місяцю на який формується план.

 

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, доручень і рекомендацій інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, пропозицій керівництва райдержадміністрації, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

 

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів по соціально-економічному розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

 

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання:

 

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, півріччя, дев’ять місяців з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

 

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Підготовка до розгляду (звіту) діяльності структурного підрозділу райдержадміністрації, міськсільвиконкомів з питань виконання делегованих повноважень як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки підрозділу, стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (громади).

 

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

 

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної (службової) записки заступника голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівника апарату райдержадміністрації.

 

11. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами по формі згідно з додатком 1 до цього Регламенту, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), робота відділів, секторів апарату райдержадміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

Порядок планування роботи відділів, секторів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

 

Планування роботи дорадчих органів райдержадміністрації та контроль за їх виконанням здійснюється в порядку, визначеному їхніми положеннями (за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами), які затверджуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

Планування роботи колегії райдержадміністрації здійснюється за перспективним річним планом роботи, що формується відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на підставі пропозицій голови, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств органів виконавчої влади вищого рівня та затверджується головою райдержадміністрації. Порядок внесення змін до перспективного плану роботи колегії райдержадміністрації здійснюється з врахуванням пункту 10 цього Регламенту.

 

Формування планів роботи структурних підрозділів та відділів, секторів апарату, дорадчих органів райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

 

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та відділів, секторів апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівника апарату райдержадміністрації.

 

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та відділів, секторів апарату райдержадміністрації здійснюється шляхом аналізу інформацій про виконання планів робіт заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.

 

Проаналізовані інформації про виконання відповідних планів робіт подаються керівниками структурних підрозділів та відділів, секторів апарату райдержадміністрації до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним для складання узагальненої інформації, що подається на розгляд голові райдержадміністрації.

 

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтею 30, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів (інформацій) структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі відділів, секторів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

Зміст звітності за відповідний період визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

 

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

 

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України інших центральних органів та органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови райдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств, підприємствами, установами, організаціями району (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також міськсільвиконкомами (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

 

здійснює заходи по впровадженню внутрішньої державної політики, забезпечує зв’язки з громадськістю;

 

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

 

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень делегованих відповідною радою;

 

опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації;

 

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату;

 

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які продовжують обгрунтовані скарги і зауваження громадян;

 

розробляє проекти Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних Інструкцій, що регламентують роботу працівників райдержадміністрації в робочий та позаробочий час, під час виникнення надзвичайних ситуацій тощо;

 

організовує чергування відповідальних працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації в адміністративному приміщенні у робочий та поза робочий час, святкові та вихідні дні;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; абезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

 

забезпечує ведення діловодства, провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

 

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

 

виконує інші функції відповідно до законодавства, цього Регламенту та за дорученнями голови райдержадміністрації.

 

16. Керівник апарату райдержадміністрації в межах своїх повноважень видає накази по апарату.

 

За підготовку проектів наказів по апарату відповідають керівники відділів, секторів апарату, що розробляли наказ.

 

Проекти наказів по апарату готуються, як правило, спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, до посадових обов”язків якого відносяться кадрові питання, візуються ним (розробником), завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації та при необхідності керівником відділу, який подає проект наказу.

 

З наказами по апарату з кадрових питань та питань дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку ознайомлюються під розпис працівники апарату, яких стосується даний наказ. Ознайомлення з наказами проводить відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, де і зберігається книга наказів по апарату райдержадміністрації.

 

17. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Кадрова робота

18. У роботі з кадрами та кадровим резервом райдержадміністрація керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування посад в райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

19. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

 

20. Організацію кадрової роботи в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, які мають невелику штатну чисельність здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, у окремих структурних підрозділах райдержадміністрації, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

 

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Особи, які вперше призначаються на посади державних службовців, складають Присягу і підписують текст, визначений статтею 17 Закону України "Про державну службу", про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

 

Переважним правом для зайняття посади державного службовця мають державні службовці, які зараховані до кадрового резерву райдержадміністрації, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та атестовані згідно з чинним законодавством. Без конкурсного відбору за рішенням керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів можуть бути переведені на вищі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Керівник апарату, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації вивчають ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

 

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації за принципом подвійного підпорядкування призначаються на посади (звільняються з посад) головою райдержадміністрації за поданням заступників голови згідно з розподілом функціональних повноважень та за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації за принципом прямого підпорядкування, а також керівники відділів та інші працівники апарату райдержадміністрації призначаються і звільняються з посад головою райдержадміністрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

 

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

23. У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

 

24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

 

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

 

Тривалість підготовки проектів клопотань щодо нагородження не може перевищувати 10 днів з часу надходження матеріалів у відділ, на який покладено ці функції. У разі, коли документи, що надійшли, підготовлені неякісно, вони повертаються на доопрацювання.

 

Проекти подань погоджуються і візуються заступниками голови (згідно розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації та подаються на розгляд голові райдержадміністрації.

 

26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника, відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації оформляється особова справа, яка зберігається у цьому відділі протягом часу роботи /за винятком структурних підрозділів-юридичних осіб, особові справи працівників яких оформляються та зберігаються в відповідних структурних підрозділах/, а після її завершення передається в архів.

 

27. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

 

Основні функції діловодства в райдержадміністрації виконує загальний відділ апарату райдержадміністрації, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов'язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства.

 

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Виконання документів, що надходять у сектор оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації з грифом таємності, контролюється завідувачем сектором під безпосереднім керівництвом голови райдержадміністрації, а в разі його відсутності - керівника апарату райдержадміністрації з дотриманням режиму секретності.

 

29. Відповідальність за своєчасне і правильне виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

 

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, а також в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення в установлені терміни.

 

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд запитів і звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

 

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян і інших документів - загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

31. Для здійснення контролю за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань, структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує голова райдержадміністрації або заступник голови чи керівник апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

32. Контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд запитів і звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

 

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

 

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах, „Днях контролю” у голови райдержадміністрації або його заступників чи керівника апарату.

 

одержання довідок та інших інформаційних матеріалів від відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та організацій, підприємств, установ незалежно від їх підпорядкування та форм власності, органів місцевого самоврядування.

 

Для перевірки виконання залучаються відповідальні працівники райдержадміністрації, спеціалісти відділів, управлінь та інших служб райдержадміністрації.

 

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступнику чи керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного контрольним документом або планом контролю.

 

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник чи керівник апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

34. Інформацію (звіт) про стан виконання контрольних документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації (як виняток заступник голови райдержадміністрації чи керівник апарату відповідно до розподілу функціональних обов”язків).

 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації.

 

Організація розгляду звернень

та проведення особистого прийому громадян

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 .

 

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, за його резолюцією заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

 

37. Особистий прийом громадян в райдержадміністрації здійснюється щоденно, крім вихідних та святкових днів, головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

 

Попередня співбесіда з громадянами і запис на прийом проводиться працівником приймальної голови райдержадміністрації. Прийом громадян організовується спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації.

 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням доручень, що були дані під час прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками чи керівником апарату, здійснюється заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації разом із загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

Про результати їх виконання загальний відділ апарату райдержадміністрації у встановлені терміни доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, які проводили особистий прийом і надавали відповідні доручення.

 

Прийом і реєстрацію пропозицій, заяв, скарг, надісланих керівництву райдержадміністрації, здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

Прийом і реєстрацію пропозицій, заяв, скарг, надісланих структурним підрозділам райдержадміністрації, здійснює визначений рішенням керівника спеціаліст відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

Контроль за строками проходження пропозицій, заяв, скарг в райдержадміністрації здійснюють загальний відділ апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, які отримали їх для розгляду.

 

Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, що надходять до райдержадміністрації, здійснюється щоденно її головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальником і спеціалістом, до посадових обов”язків якого відносяться питання роботи із зверненнями громадян, загального відділу апарату райдержадміністрації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації надсилає письмові звернення громадян, за відповідними резолюціями голови, заступників, керівника апарату райдержадміністрації, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств органів виконавчої влади вищого рівня відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює комплексне вивчення письмових звернень громадян, що надійшли до керівництва райдержадміністрації, розгляд їх причин, готує пропозиції щодо усунення порушень і недоліків, щоквартально інформує про результати аналізу керівництво райдержадміністрації, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Організація правового забезпечення

діяльності місцевої держадміністрації

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

 

39. У своїй діяльності юридичний сектор апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, розпорядчими документами інших органів виконавчої влади вищого рівня.

 

40. Основними завданнями юридичного сектору апарату райдержадміністрації є:

 

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

41. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

 

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

 

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

 

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, місьсільвиконкомам щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

 

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

42. Завідувач юридичного сектору:

 

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

 

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

 

організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань;

 

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

 

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату, керівників окремих структурних підрозділів райдержадміністрації та голови районної ради, за його згодою.

 

45. До складу колегії можуть входити, за згодою, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

 

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

 

46. Засідання колегії відповідно до плану роботи райдержадміністрації (позачергові – у міру потреби), проводяться головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови райдержадміністрації за необхідності.

 

Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 

На засідання колегії можуть запрошуватися керівники управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міський та сільські голови, секретарі міськсільвиконкомів, керівники підприємств всіх форм власності, установ, організацій, представники засобів масової інформації.

 

Організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії покладається на відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

План підготовки до засідання колегії (дата проведення колегії, тематика і порядок розгляду питань, а також відповідальні за їх підготовку) затверджуються головою колегії.

 

Підготовка питань на засідання забезпечується заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівниками структурних підрозділів адміністрації, а також спеціально створюваними комісіями згідно з планом підготовки питань на засідання колегії.

 

Матеріали з питань, що вносяться на обговорення колегії, включають:

 

довідку (інформацію) з обговорюваного питання, підписану посадовою особою, яка її готувала (у разі потреби можуть додаватись інформаційно-довідкові матеріали – відповідні графіки, таблиці, діаграми тощо);

 

проект розпорядження (доручення) голови райдержадміністрації;

 

список осіб, які запрошуються на колегію;

 

пропозиції щодо виступаючих на засіданні.

 

Повністю підготовлені до розгляду матеріали разом з планом підготовки до засідання колегії, списком запрошених, порядком проведення засідання подаються керівником апарату райдержадміністрації – голові колегії за три робочі дні до засідання.

 

Після погодження підготовлених матеріалів з керівництвом, загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує цими матеріалами заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, інших членів колегії.

 

47. Повідомлення членів колегії, запрошених про час, місце проведення засідання і питання, що вносяться на розгляд колегії, їх реєстрацію здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації разом з окремими структурними підрозділами райдержадміністрації (в залежності від питань, що виносяться на розгляд та контингенту запрошених), протоколювання, стенографування (технічний запис) забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

48. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії та її секретарем і є підставою для видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, доручення.

 

Рекомендації колегії та проект розпорядження (доручення) доопрацьовуються посадовими особами, які відповідали за підготовку, разом з працівниками, яким на засіданні було доручено це зробити, погоджуються з заступниками голови райдержадміністрації, візуються ними і передаються для підпису голові райдержадміністрації на другий день або в термін, встановлений для доопрацювання.

 

Протокол засідання колегії подається на підпис голові райдержадміністрації не пізніше 10 днів після засідання. Про питання, розглянуті на колегії, повідомляється в засобах масової інформації.

 

Контроль за виконанням розпоряджень (доручень) або протокольних рішень, прийнятих за результатами засідання колегії забезпечується особами, визначеними в ньому, а також сектором контролю апарату райдержадміністрації.

 

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів,

засідань комісій, інших заходів в райдержадміністрації

 

50. Наради, семінари, засідання комісій, інші заходи проводяться головою, заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

 

Можуть проводитися спільні наради за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради.

 

Дату проведення, час, порядок, тривалість і склад учасників наради затверджує відповідна посадова особа. Тривалість наради не повинна перевищувати трьох годин.

 

Наради, семінари, засідання комісій та інші заходи плануються і проводяться як правило у четвер за участю міського, сільських голів, секретарів міськсільвиконкомів, керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, організацій та установ.

 

При необхідності за дорученням голови райдержадміністрації наради можуть проводитися і в інші дні.

 

Перелік запрошених визначається за погодженням з головою, заступниками, керівником апарату райдержадміністрації. Організація та виклик на наради і семінари, замовлення залу засідань, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше як за один-два дні до їх проведення і покладається на заступників, керівника апарату райдержадміністрації, керівників відповідних структурних підрозділів (в залежності від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.

 

51. Порядок денний, аналітичні матеріали про стан справ з відповідних питань надаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

 

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

 

Протоколювання нарад при голові райдержадміністрації проводиться як правило загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

Протокол наради підписує головуючий та особа, що вела протокол.

 

53. За результатами розгляду питань на нараді - можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови, доручення заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється апаратом, а у відповідних випадках - структурним підрозділом райдержадміністрації, які регулярно подають керівнику адміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

Порядок розгляду проектів та видання

розпоряджень голови райдержадміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, завдань, визначених дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень, розпоряджень голови обласної державної адміністрації за власною ініціативою идає одноособово та в межах визначених повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

У разі відсутності голови райдержадміністрації за його дорученням розпорядження підписує заступник, який виконує обов’язки голови адміністрації.

 

З окремих питань можуть видаватись спільні розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради.

 

56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та інші установи, які перебувають в управлінні райдержадміністрації (далі – інші органи). За підготовку проектів розпоряджень відповідають заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль за виконанням. В кожному розпорядженні контроль за його виконанням покладається, як правило, на першого заступника або заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

 

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

 

Проекти після їх аналізу погоджуються шляхом їх візування розробником, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування. Обов’язково проект візується розробником, начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, завідувачем сектору контролю апарату райдержадміністрації, керівником апарату та заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, що відповідає за підготовку проекту розпорядження, іншими заінтересованими особами або особами, на яких покладено контроль за виконанням. Зазначається також кількість примірників та перелік структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, яким буде надіслано розпорядження та необхідність його оприлюднення.

 

Погодження проекту розміщується на звороті останнього аркуша першого примірника розпорядження по формі, згідно з додатом 2 до цього Регламенту. Кожен додаток до проекту візує особа, яка готує проект розпорядження.

 

Таку ж процедуру погодження проходять доручення голови райдержадміністрації.

 

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником в відповідний структурний підрозділ, відділ чи сектор апарату райдержадміністрації, що здійснює розгляд і погодження, відповідно до пункту 58 даного Регламенту. Загальний термін погодження неможе перевищувати 10 днів. Погодження проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та які вимагають негайного реагування, неможе перевищувати двох днів.

 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

 

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження згідно з додатком 3 цього Регламенту у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

 

погодили проект розпорядження без зауважень;

 

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

 

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

 

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

 

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

 

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій згідно з додатоком 4 цього Регламенту, який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження згідно з додатком 5 до цього Регламенту, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

Як виняток, з дозволу керівника апарату, окремі розпорядження стосовно діяльності райдержадміністрації можуть готуватися за спрощеною схемою, але з обов’язковим обгрунтуванням здійснюваного заходу, яке міститься у самому тексті проекту розпорядження.

 

61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця згідно з додатком 6 цього Регламенту, у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

Після підписання розпорядження, в якому вносяться зміни до інших розпоряджень або вони втрачають чинність (викладаються в новій редакції), а також на додатках до них, загальний відділ апарату райдержадміністрації проставляє відповідний штамп на тому документі (розпорядженні, дорученні), до якого внесено зміни, або воно втратило чинність такого змісту: „ВНЕСЕНО ЗМІНИ згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від _____ №___” та „ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від ____ №___”. У випадку зберігання документу, до якого внесено зміни в архівному відділі райдержадміністрації– даному підрозділу надається копія документу щодо внесення змін для проставлення аналогічних відміток у відповідні документи).

 

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження може вносити текст інформаційного повідомлення про цей проект, який готується на окремому аркуші обсягом до 200 слів і повинен містити обгрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

 

У разі прийняття головою райдержадміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту, текст інформаційного повідомлення передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для доведення його до відома населення.

 

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

 

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

 

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

 

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

65. Підготовлені проекти розпоряджень та довідкові матеріали разом з документами, передбаченими пунктами 56-64 цього Регламенту передаються заступникам голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень і після погодження з ними подаються особисто керівниками відділів, управлінь, інших служб, організацій, що їх готували, керівнику апарату адміністрації, який підписує додатки і особисто подає проект розпорядження на підпис голові райдержадміністрації або заступнику, який виконує його обов’язки.

 

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу повноважень), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

 

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту. Строк опрацювання такого проекту розпорядження в апараті, райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації.

 

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом та згідно додатку 7 до цього Регламенту повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації спільно з загальним відділом апарату райдержадміністрації опрацьовують поданий проект розпорядження, зокрема (відповідно до повноважень) проводять його правову експертизу, вносять поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, стилістичного оформлення, формату, відповідність його Інструкції з діловодства, а також у разі потреби редагують проект розпорядження.

 

Головний розробник проекту розпорядження на вимогу загального відділу апарату райдержадміністрації подає проект розпорядження і додатки до нього на електронних носіях.

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

 

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

 

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

 

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор апарату райдержадміністрації готує висновок згідно додатку 8 до цього Регламенту.

 

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

68 Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

 

69. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731.

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації під час розгляду проекту розпорядження на предмет відповідності його чинному законодавству визначає необхідність державної реєстрації і поряд з візою про погодження, в разі необхідності, робить відмітку "підлягає державній реєстрації".

 

Прийнятий нормативно-правовий акт (розпорядження) передається загальним відділом апарату райдержадміністрації в юридичний сектор апарату райдержадміністрації в оригіналі разом з двома завіреними копіями цього документа (при необхідності вимагається у розробника – переклад проекту на російську мову) для подальшого подання на державну реєстрацію в районне управління юстиції.

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації готує супровідний лист до нормативно-правового акта, що подається на державну реєстрацію. Супровідний лист підписується головою райдержадміністрації або його заступником чи керівником апарату.

 

Нормативно-правовий акт (розпорядження) подається на державну реєстрацію у п’ятиденний термін після його прийняття.

При розсилці і опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта посилання на номер і дату державної реєстрації є обов'язковим.

 

Зміни і доповнення, що вносяться до нормативно-правових актів, підлягають державній реєстрації у такому ж порядку.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

 

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються у відповідності до пункту 65 цього Регламенту та візуються головним розробником.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам загальним відділом апарату райдержадміністрації згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації загальним відділом апарату райдержадміністрації та відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

 

Перші примірники розпоряджень та додатків до них, інших супровідних документів що регламентують їх прийняття (заяв, довідок, записок, розрахунків і таке інше) зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації та формуються щомісячно у справи відповідно до номенклатури справ та Інструкції з діловодства.

 

Розпорядження голови райдержадміністрації в межах його повноважень є обов'язковими для виконання на території району підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

70. Проекти розпоряджень по апарату та структурних підрозділам райдержадміністрації (крім структурних підрозділів-юридичних осіб) з питань відряджень працівників готуються спеціалістами загального відділу апарату райдержадміністрації та підписуються головою райдержадміністрації. Книга наказів про відрядження працівників зберігається в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

71. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

72. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

 

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

 

яких результатів необхідно досягти;

 

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

 

строк проведення обговорення.

 

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

73. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

 

Головний розробник подає загальному відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року №1378 .

 

74. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

75. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

 Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку та відповідно до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339.

 

76. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

77. Проект акта Кабінету Міністрів України готується на розгляд облдержадміністрації структурними підрозділами відповідної райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами відповідно до встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог.

Порядок розгляду в райдержадміністрації звернень відділів, управлінь райдержадміністрації, міськсільвиконкомів, інших органів, установ і організацій району

78. Райдержадміністрація розглядає звернення відділів, управлінь райдержадміністрації, міськсільвиконкомів, інших органів, установ і організацій, а також органів місцевого самоврядування лише з питань, які потребують вирішення райдержадміністрацією, органами влади вищого рівня.

Відділи, управління райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, інші органи, установи та організації адресують свої звернення з питань, що потребують вирішення Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади України, до районної державної адміністрації.

 

79. Підприємства, установи та організації районного та міського підпорядкування адресують свої звернення з питань, що потребують вирішення райдержадміністрацією, до райдержадміністрації, міськвиконкому та сільвиконкомів.

 

Звернення, надіслані до райдержадміністрації з порушенням цього порядку, до розгляду не приймаються і повертаються їх авторам загальним відділом апарату райдержадміністрації.

 

80. Проекти доручень голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) щодо вирішення порушених у зверненнях питань готуються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

 

У разі потреби готуються також довідково-аналітичні матеріали, необхідні для прийняття рішення.

 

Керівник апарату адміністрації О.Лисак

Додаток 1

до регламенту

райдержадміністрації

 

ПЛАН РОБОТИ

 

(Дубровицької райдержадміністрації або її структурного підрозділу)

на (період, на який планується робота)

 

 

 

Зміст заходу

 

Обгрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

 

Відповідальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ _________________ ______________

Керівник апарату (підпис) (ім'я та прізвище)

райдержадміністрації

 

Додаток 2

до регламенту

райдержадміністрації

 

 

Погоджено:

 

Заступник голови райдержадміністрації (відповідно функціональних повноважень та/або який є відповідальним за підготовку розпорядження)

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

(Назва посади іншої заінтересованої особи, або особи, на яку покладено контроль за виконанням, чи залучено до підготовки проекту)

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

Керівник апарату райдержадміністрації

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата погодження)

Підготовлено:

 

(Назва посади головного розробника проекту )

(підпис)

( ім’я та прізвище)

(дата закінчення розроблення проекту)

 

(Не) підлягає оприлюдненню

(визначити та підкреслити)

 

Надіслати: (зазначається перелік відділів, секторів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, яким надсилається розпорядження (доручення) голови райдержадміністрації та кількість примірників)

З розпорядженням (дорученням) ознайомлені:

 

(Назва посади або прізвище та ініціали особи (осіб), яку ознайомлюють з розпорядженням )

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(дата ознайомлення)

 

Додаток 3

до регламенту

райдержадміністрації

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено ____________________________________

(найменування структурного

___________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

___________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

__________________ ___________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_____________________ ___________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

_____________________ ___________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_____________________ ___________________________

(посада) (ініціали та прізвище)

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 Регламенту Дубровицькоїрайдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Дубровицької райдержадміністрації від ___.___. 200__ року № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

______________________ ______________ ____________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

_____ ____________ 20___ року

Додаток 4

до регламенту

райдержадміністрації

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

щодо проекту розпорядження _______________________________

(назва)

1. Ураховані зауваження (пропозиції):

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

 

2. Неврегульовані розбіжності:

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин

відхилення зауважень

пропозицій) головним

розробником

 

 

 

______________________ ______________ ____________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

_____ ____________ 20___ року

 

Додаток 5

до регламенту

райдержадміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження _____________________________________

(назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, актів Президента України, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

______________________ ______________ ____________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

_____ ____________ 20___ року

 

Додаток 6

до регламенту

райдержадміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження _____________________________________

(назва)

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

 

______________________ ______________ ____________________________

(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)

керівника структурного

підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

_____ ____________ 20___ року

 

Додаток 7

до регламенту

райдержадміністрації

 

(бланк листа райдержадміністрації)

 

від ______ ________ 200__року №

________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

Відповідно до Регламенту Дубровицької райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від ___. ___. 200__ року №__, повертаємо проект розпорядження ____________________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту.

Додаток: на _____ аркушах.

______________________ ______________ _____________________

(керівник апарату) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Додаток 8

до регламенту

райдержадміністрації

ВИСНОВОК

 

юридичного сектору апарату Дубровицької райдержадміністрації

до проекту розпорядження _________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _____________________________

(найменування структурного

___________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) __________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

___________________________________________________________________

розпорядженням голови райдержадміністрації)

2) __________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються

___________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок _____________________________________

(наводиться узагальнений висновок та

___________________________________________________________________

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

___________________________________________________________________

прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_____________________ ______________ _____________________

(найменування посади (підпис) (ім'я та прізвище)

працівника юридичного

сектору)

 

_____________________ ______________ _____________________

(керівник юридичного (підпис) (ім'я та прізвище)

сектору

______ ____________ 20__ року


все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!